Đội mưa – Dương Tâm

Đội mưa – Dương Tâm

04/07/2020 0 By canhdep.vn

Thí sinh đội mưa tìm phòng thi sáng 4/7. Ảnh: Dương Tâm.